Lezen en Schrijven

Personal Development initieërt, organiseert en begeleidt  projecten die gericht zijn op het bestrijden van laaggeletterdheid in gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg en Zorg & welzijnssector.

Anneke Elenbaas-van Ommen is projectmanager Team Ervaringsdeskundigen Rotterdam Rijnmond (TERR) in opdracht van de stichting Lezen & Schrijven en de gemeente Rotterdam.

Andere producten: